Itellan vuosi 2012

 

Yritysvastuun vuosi 2012

Vuoden aikana yritysvastuussa tunnistettuja trendejä olivat muun muassa palvelupisteiden määrä sekä kirjelähetysten sähköisen korvautuvuuden kiihtyminen. Vuoden aikana toteutetut merkittävimmät tutkimus- ja kehityshankkeet pohjautuivat näihin trendeihin. Hankkeita on kuvattu tarkemmin Taloudellisen vastuun osiossa.

Liiketoimintamahdollisuuksia meille tarjoutuu muun muassa ympäristökuormitusta vähentävien sähköisten palveluiden kasvun kautta. Myös asiakkaat valitsevat mieluummin vastuullisen ja eettisten toimintaperiaatteiden mukaan toimivan yrityksen kumppanikseen. Käyttämällä hiilineutraaleja Itella Green -tuotteita asiakkaamme voivat vähentää toimitusketjunsa prosesseissa CO2-päästöjä ja myös viestiä omille asiakkailleen toimintansa ympäristövastuullisuudesta.

Tunnistimme vuoden aikana yritysvastuun riskejä. Näitä ovat muun muassa luottamuksellisen tiedon vuotaminen, vakaviin ympäristövahinkoihin johtavat onnettomuudet, korruptio ja muut kulttuuriset riskit sekä ulkoistukset edullisempien tuotantokustannusten maihin.

Läpinäkyvyyttä hankintaketjuun

Panostimme vuoden aikana merkittävästi hankinnan kehittämiseen. Meillä on yhteensä noin 16 000 toimittajaa, joten palvelun- ja tavarantoimittajillamme on tärkeä osa yrityksen kestävän kehityksen tavoitteissa. Suurin osa hankinnastamme tulee alihankintakuljetuksista. Hankinnan rooli on myös ensisijaisen tärkeä kannattavuutemme parantamisessa. Haluamme toimia hankinnassamme mahdollisimman eettisesti ja läpinäkyvästi sekä eliminoida kaikki hankintaan liittyvät riskit.

Edellytämme kaikkien palvelun- ja tavarantoimittajiemme noudattavan eettisesti kestäviä toimintatapoja. Olemme määritelleet toimintatavat Yleiset menettelyohjeet toimittajille -ohjeessamme (Supplier Code of Conduct). Ohjeessa määritellään keskeiset toimintatavat koskien laillisuuden lisäksi esimerkiksi korruptiota, ihmisoikeuksia, lapsityövoimaa, syrjintää, työskentelyolosuhteita ja ympäristön huomioimista.