Itellan vuosi 2012

 

Yritysvastuun painopisteet

Yritysvastuun raportointimme perustuu GRI-ohjeistoon (Global Reporting Initiative). Olemme soveltaneet raportointiohjeita B+ -tason laajuisesti. Teetimme ensimmäistä kertaa vuodelta 2012 julkaistavien ympäristövastuun numeeristen tietojen varmennuksen. GRI-tasoarviotarkistus on tehty vuodesta 2010 alkaen. Varmennuksen ja tarkistuksen suoritti PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Ympäristövastuun numeeriset tiedot, GRI-taulukko ja PwC:n varmennusraportti löytyvät täältä.

Tiedot raportoidaan vuosittain ja raportointikausi on 1.1.–31.12.

Painotamme yritysvastuun raportoinnissa GRI-ohjeistuksen mukaisesti niitä asioita, jotka ovat toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta olennaisia. Toteutimme vuonna 2010 laajan sidosryhmäkyselyn, jonka pohjalta määrittelimme raportoitavat seikat. Päivitimme olennaisuusarvion syksyllä 2012 sisäisenä kyselynä. Kyselyn tarkoituksena oli arvioida eri asioiden tärkeys sekä Itellan menestyksen että sidosryhmien kannalta. Kyselyn tulokset on esitelty alla olevassa taulukossa. Ulkoinen sidosryhmäkysely päivitetään ja toteutetaan sisäisen kyselyn tulosten pohjalta vuoden 2013 aikana.