Itellan vuosi 2012

 

Ympäristövastuu

Kehitämme jatkuvasti ympäristölaskennan laatua ja kattavuutta. Olemme tehneet ympäristölaskentaa jo usean vuoden ajan, mutta kuluneena vuonna ympäristöluvut varmennettiin ensimmäistä kertaa. Varmennuksen toteutti meille PricewaterhouseCoopers Oy. Varmennetut ympäristöluvut ja varmennusraportti löytyvät osoitteesta www.itella.fi/ymparisto.

Ympäristölaskennassa käytetyt keskeisimmät ohjeistavat standardit ovat:

  • WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) Greenhouse Gas Protocol ja
  • GHG Inventory Standard for the Postal Sector, joka sisältää edellisestä johdetut yksityiskohtaisemmat ohjeet toimialalle.

Ympäristölaskennan piirissä ovat kaikki konsernimme liiketoiminnat ja kaikki toimintamaat. VR Transpointin kappaletavaralogistiikan ja PT Logistiikan ympäristövaikutukset on huomioitu ajalta 1.10.–31.12.2012.

Sertifioidut johtamisjärjestelmät

 
Sertifikaatti Osuus
Itella Viestinvälitys
Suomi Postikeskukset ISO 14001 100 %
Suomi Logistiikkakeskus ISO 9001,
ISO 14001
100 %
Suomi Jakelutoimipisteet ISO 14001 100 %
Suomi Liiketoiminnan ja tuotteiden kehitys, myynti, suunnittelu sekä tukitoiminnot ISO 14001 100 %
       
Itella Logistiikka
Suomi Palveluvarastot ISO 9001,
ISO 14001
75 %
Suomi Palveluvarastot TAPA FSR A 20 %
Suomi Kotimaan kuljetuksen terminaalit ISO 9001,
ISO 14001
40 %
Suomi Kotimaan kappaletavaraliikenne,
rahtiterminaalit ja niihin liittyvä varastointi
ISO 9001,
ISO 14001,
OH SAS 18001
100 %
Norja Palveluvarastot ja muu toiminta ISO 9001,
ISO 14001
100 %
Tanska Palveluvarastot ISO 9001,
ISO 14001
4 %
Viro Palveluvarastot ja muu toiminta ISO 9001,
ISO 14001,
TAPA FSR A
100 %
Latvia Palveluvarastot ja muu toiminta ISO 9001,
ISO 14001
100 %
Liettua Palveluvarastot ja muu toiminta ISO 9001,
ISO 14001
100 %
Venäjä Palveluvarastot ISO 9001 92 %
Venäjä Palveluvarastot ISO 14001 13 %
       
Itella Informaatio
Suomi Talouden ja kirjanpidon ulkoistuspalvelut, monikanavainen osto- ja myyntilaskujen käsittely sekä toimitusketjujen B2B-integraatiopalvelut. ISO 9001 100 %
Ruotsi Tulostus- ja postipalvelut sekä toimitusketjujen B2B-integraatiopalvelut ISO 9001,
ISO 14001
90 %
Puola Tulostus-, postitus- ja digitointipalvelut sekä taloushallinnon ja kirjanpidon ulkoistuspalvelut ISO 9001 98 %
Saksa Taloushallinnon ja kirjanpidon ulkoistuspalvelut ISO 9001 100 %
Liettua Tulostus-, skannaus- ja arkistointipalvelut sekä laskutuksen, taloushallinnon ja kirjanpidon palvelut ISO 9001 100 %

Tuemme ilmastonmuutoksen hillitsemistä

Liityimme syksyllä elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin yhteisen Ilmastokumppanit-verkoston jäseneksi. Sitoumuksissa ilmastokumppanit määrittelevät, miten ne aikovat hillitä ilmastonmuutosta omassa toiminnassaan. Kumppanit lupaavat sitoumuksessa vähentää kasvihuonekaasupäästöjään tehostamalla omaa toimintaansa sekä tarjoamalla parempia tuotteita ja palveluita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Verkoston tavoitteena on sitoumusten lisäksi myös vahvistaa yritysten kilpailukykyä, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää yhteistyötä verkoston jäsenten kesken. Tutkimuslaitokset voivat luoda yhdessä yritysten kanssa uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja vähäpäästöisemmän yhteiskunnan kehittämiseksi.

Vuodesta 2008 lähtien olemme olleet mukana Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksessa. Sopimus kattaa ajoneuvojen päästöjen vähentämisen lisäksi kiinteistöjen energian kulutuksen tehostamisen.

Vähennämme ajoneuvojemme päästöjä

Jakelu- ja kuljetuskalustoomme kuuluu yli 4 000 ajoneuvoa, joilla ajetaan vuodessa noin 104 miljoonaa kilometriä. Vähennämme ajoneuvojemme päästöjä tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetusten yhdistämisellä sekä taloudellisen ajotavan koulutuksilla. Nämä toimenpiteet vähentävät tehokkaasti polttoaineen kulutusta. Huomioimme ajokalustoa uusittaessa ja kalustoa valittaessa kustannukset, mutta myös ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyvät ominaisuudet ovat tärkeitä. Siirryimme vähäpäästöisen biokaasun käyttöön maakaasun sijaan vuoden 2011 lopussa. Olemme sitoutuneet kasvattamaan vaihtoehtoajoneuvojen osuutta 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Otimme syksyllä Itella Logistiikassa ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa käyttöön uuden sukupolven sähköpakettiautoja. Maailman ensimmäiset tehdasvalmisteiset Mercedes-Benz Vito E-CELL -merkkiset sähköpakettiautot sopivat ominaisuuksiltaan hyvin kuljetusajoihin kaupungissa. Sähköauto liikkuu äänettömästi eikä siitä synny lainkaan hiilidioksidi- tai muita päästöjä. Uuden sähköpakettiauton toimintamatka on yhdellä latauksella noin 130 kilometriä.

Olemme myös ottaneet käyttöön sähkömopoja postinjakeluun eri puolilla Suomea. Sähkömopot ovat lähes äänettömiä, mikä lisää työ- ja ympäristöviihtyisyyttä. Tavoitteenamme oli kasvattaa sähkömopojen osuus 50 prosenttiin kaikista mopoistamme vuoteen 2012 mennessä. Tavoitteessa onnistuttiin melko hyvin, sähkömopojen osuus nousi vuoden 2012 loppuun mennessä 48 prosenttiin. Postinjakelu tehdään aina sen ollessa mahdollista jalkaisin ja polkupyörillä tai sähköpolkupyörillä. Vain noin puolet postin jakelureiteistä ajetaan autolla.

Valaistus muodostaa merkittävimmän osan kiinteistöjemme sähkönkulutuksesta

Kiinteistöissämme valaistus muodostaa tutkimusten perusteella merkittävimmän osan sähkönkulutuksesta. Seuraavaksi eniten sähköä kuluttavat ilmanvaihto ja jäähdytys. Tämän pohjalta keskitymme energiatehokkuudessa valaistuksen ja LVI-tekniikan tehostamiseen ja kiinnitämme huomiota käyttäjien toimintatapoihin. Suomessa vuonna 2012 tehtyjen toimenpiteiden ansiosta kiinteistöjemme sähkönkulutus väheni yli 3 prosenttia ja normitettu lämmönkulutus lähes 7 prosenttia. Energian kulutusmuutokset eivät sisällä VR Transpointin lukuja. Olemme asettaneet Suomessa energiatehokkuuden tavoitteeksi sähkölle kahden prosentin ja lämmölle kolmen prosentin vuosittaiset säästöt.

Aloitimme Venäjällä kiinteistöjen energiatehokkuuden pilottivaiheen marraskuussa. Pilottivaiheessa määritellään eri maiden energiatehokkuuspotentiaalit, minkä jälkeen tavoitteet asetetaan maakohtaisesti.

Rakennamme parhaillaan Orimattilan Pennalaan uutta logistiikkakeskusta. Keskus valmistuu kokonaisuudessaan kesällä 2013. Keskuksen rakentamisessa on noudatettu vihreän rakentamisen periaatteita ja siellä on hyödynnetty uusinta teknologiaa.

Kiinteistöihimme liittyvä merkittävä ympäristövahinko tapahtui heinäkuussa, kun Pietarissa Itella Logistiikan Shusharyn varastossa tapahtui vakava varasto-onnettomuus suuren osan hyllyjärjestelmästä kaatuessa. Vahinko vaurioitti merkittävää määrää asiakkaidemme tuotteita ja on vaatinut meiltä myös ympäristön suojaamis- ja puhdistustoimia.

 Toimipaikkojen määrä

Suomi 705
Venäjä 21
Muut maat
35
Yhteensä 761

Sataprosenttisesti hiilineutraali valinta

Olemme maailman ensimmäinen hiilineutraalien postipalveluiden tarjoaja. Kaikki kotimaan jakelutuotteemme ovat olleet helmikuusta 2011 lähtien ilman lisämaksua jaettavia hiilineutraaleja Itella Green -tuotteita.

Laskemme Itella Green -palveluiden hiilidioksidipäästöt osana vuotuista ympäristölaskentaamme. Hiilidioksidipäästöjä vähennetään aktiivisesti sisäisillä toimenpiteillä. Jäljelle jäävien päästöjen vastineeksi rahoitetaan ilmastohankkeita, joiden avulla vastaava määrä päästöjä vähenee toisaalla.

Tuotteet kulkevat normaalissa postinkäsittelyprosessissamme, eikä palvelu tuo siihen esimerkiksi uusia työvaiheita. Käyttämällä Itella Green -tuotteita asiakkaamme voivat vähentää toimitusketjunsa prosesseissa hiilidioksidipäästöjä ja myös viestiä omille asiakkailleen toimintansa ympäristövastuullisuudesta.


Itellan hiilidioksidipäästöt

 

Hiilidioksidipäästöt suhteessa liikevaihtoon

 

Lajittelukeskusten sähkönkulutus

 

Polttoaineenkulutus postinjakelussa