Itellan vuosi 2012

 

Sidosryhmätaulukko

Olemme päivittäin yhteydessä satoihin tuhansiin asiakkaisiin, työntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin. Selvitimme vuonna 2012 heidän odotuksiaan meitä kohtaan asiakastyytyväisyystutkimuksilla, henkilöstökyselyllä sekä erilaisten päivittäisten palautekanavien kautta. Esimerkiksi asiakkaiden kanssa vuorovaikutuskanavia ovat asiakastyytyväisyystutkimusten lisäksi erilaiset asiakastapaamiset ja -tapahtumat. Henkilöstön osalta keskeisiä kanavia ovat muun muassa henkilöstökysely, intranet, henkilöstölehti ja sisäiset infotilaisuudet.

Oheisessa taulukossa on esitelty keskeisiä sidosryhmiämme ja heidän odotuksiaan meitä kohtaan. Lisäksi taulukossa esitellään vuoden 2012 keskeisimpiä vuorovaikutuksen välineitä ja muotoja.

Itellan keskeisiksi sidosryhmiksi on määritelty olennaisuusmäärittelyssä asiakkaat, henkilöstö, omistaja, kumppanit alihankinnassa, tutkimuksessa ja toimialalla sekä media. Sidosryhmien vuorovaikutuksessa esille nostamia aiheita ovat olleet esimerkiksi kilpailutilanne markkinoilla, uusi postilaki, palvelupisteiden määrä, valtion omistamien yhtiöiden omistaja-arvon pitkäjänteinen kasvattaminen sekä yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävän tuloksen tekeminen.

 Sidosryhmät Odotukset Vuosi 2012: vuorovaikutuksen välineet ja tärkeimmät tulokset
Asiakkaat
 • Laadukkaat ja luotettavat posti- ja logistiikkapalvelut sekä taloushallinnon palvelut kohtuuhinnoin.
 • Tietoturva ja yksityisyyden suoja kaikissa palveluissa.
 • Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin.
 • Uudistuminen asiakastarpeiden mukaisesti.
 • Ratkaisuja digitalisoitumiseen.
 • Ympäristötehokkuus.
 • Hyödynsimme asiakastyytyväisyystutkimuksia ja palautteita.
 • Palvelupisteiden määrää lisättiin ja postilähetysten uudelleenohjausta kehitettiin.
 • Postitoimipisteiden sijaintia koskeva asetus valmistui maaliskuussa.
 • Toimimme ympäristöystävällisesti muun muassa vähentämällä ajoneuvojemme päästöjä.
Henkilöstö
 • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu.
 • Kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkitseminen.
 • Vastuullinen johtaminen ja esimiestyö.
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen.
 • Tiedonkulku ja osallistuminen.
 • Voittopalkkiojärjestelmä kattaa koko konsernin.
 • Panostukset työhyvinvointiin jatkuivat.
 • VAUTSI-hanketta jatkettiin.
 • Vuoden aikana toteutettiin yhteistoimintaneuvotteluita, joissa henkilöstön määrää sopeutettiin vallitsevaan tilanteeseen.
 • Henkilöstön käytössä on aloitepankki, joka on sähköinen kanava aloitteiden jakamiseen ja käsittelyyn Itellan sisällä.
 • Henkilöstön käytössä on palautekanava, jonka kautta henkilöstö voi antaa palautetta sekä eettisiin ohjeisiin liittyvistä asioista että tasa-arvotoimikunnassa käsiteltävistä asioista. Palautetta voi antaa nimellä tai nimettömänä.
 • Työntekijän eettiset toimintaohjeet (Employee Code of Conduct) jalkautettiin laajasti.
 • Yhteistoiminta henkilöstön edustajien kanssa.
Omistaja
 • Laadukkaat ja luotettavat postipalvelut kohtuuhinnoin kaikkialla Suomessa.
 • Kannattavuus ja vakavaraisuus.
 • Hyvä hallintotapa ja toiminnan läpinäkyvyys.
 • Henkilöstön aseman ja oikeuksien kunnioittaminen ja ympäristövastuullisuus.
 • Omistaja-arvon kasvattaminen kestävällä ja vastuullisella tavalla.
 • Työntekijän eettiset toimintaohjeet (Employee Code of Conduct) jalkautettiin koko konsernissa. Ohjeet kattavat kaikki konserniyhtiöt.
 • Palvelupisteiden määrää lisättiin ja postilähetysten uudelleenohjausta kehitettiin.
Kumppanit alihankinnassa, tutkimuksessa ja toimialalla
 • Läpinäkyvät hankintakriteerit ja toimittajien tasapuolinen kohtelu.
 • Pilotointi- ja tutkimuskohde uusille teknologioille ja liiketoimintamalleille.
 • Aktiivinen rooli kansainvälisissä toimialayhteisöissä.
 • Edellisenä vuonna käynnistettyä Hankinnan kehittämisohjelmaa jatkettiin.
 • Pysyvä jäsenyys kansainvälisissä PostEuropessa, UPU:ssa (Universal Postal Union) ja IPC:ssä (International Post Corporation).
 • Jäsenyys Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto PALTA ry:ssä, FiCom ry:ssä ja Finnish Business & Society ry:ssä (FiBS).
Media
 • Luotettava ja nopea tiedonkulku.
 • Hyvä tavoitettavuus ja ripeä palvelu.
 • Julkaisimme vuoden aikana noin 200 tiedotetta.
 • Järjestimme toimittajatapaamisia ja tarjosimme toimittajille juttuvinkkejä toimialamme uutisista ja ajankohtaisista ­tapahtumista.
 • MediaDesk palvelee toimittajia; medialta tuli noin 500 yhteydenottoa. Median haastattelupyyntöihin vastattiin pääsääntöisesti 30 minuutissa.