Itellan vuosi 2012

 

Yritysvastuu

Perustehtävämme on tuottaa yhteiskunnan tarvitsemia palveluja huolehtimalla asiakkaiden tärkeistä tieto- ja tuotevirroista. Yritysvastuu on ollut toimintamme kulmakivi koko pitkän historiamme ajan. Haluamme olla osa kehitystä, joka vie kohti kestävää tulevaisuutta.

Vastuutoimintamme on osa strategiaamme ja sen keskeiset osa-alueet ja sitoumukset, kuten YK:n Global Compact -periaatteet, on määritelty yritysvastuun periaatteissamme. Edellytämme myös konsernin yhteistyökumppaneiden noudattavan vastaavia eettisesti kestäviä toimintatapoja. Työntekijöiden eettiset toimintaohjeet (Employee Code of Conduct) määrittelevät menettelytavat, joita edellytämme omalta henkilöstöltämme.

Jaamme yritysvastuumme neljään osa-alueeseen: taloudellinen vastuu, yhteiskunnallinen vastuu, henkilöstövastuu ja ympäristövastuu. Olemme määrittäneet yritysvastuulle sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteita. Määritimme vuoden aikana jokaiselle yritysvastuun osa-alueelle päämittarit, joiden avulla seuraamme kehitystä. Mittarit on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Yritysvastuun johtaminen

Yritysvastuutyömme on osa konsernin normaalia johtamista, joka perustuu yhteisiin arvoihimme. Hyvä johtaminen tukee yrityksen tavoitteiden saavuttamista ja positiivista työilmapiiriä. Yritysvastuu on johtoryhmässä Itellan viestintä-, markkinointi- ja myyntijohtajan vastuulla. Raportoimme hallitukselle yritysvastuun osa-alueiden keskeisimmät tunnusluvut kaksi kertaa vuodessa.

Yritysvastuun eri osa-alueiden johtaminen on kuvattu tarkemmin internetsivuillamme.