Itellan vuosi 2012

 


Toimitusjohtajan katsaus

Itellan liiketoiminta kehittyi myönteisesti haastavassa toimintaympäristössä

Kulunut vuosi 2012 oli Itellalle talouden osalta haastava. Toimintaympäristömme on keskellä kiihtyvää murrosta ja meidän on rakennettava tulevaisuuttamme muutostarve huomioiden.

Suomen talous lähti kevään ja kesän aikana laskuun positiivisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Myös Itellan liikevaihto kehittyi alkuvuonna positiivisesti. Kasvu kuitenkin hidastui merkittävästi loppuvuotta kohden taloudellisen toimeliaisuuden hidastuessa.

Koko Itellan liiketoiminta kehittyi vuoden aikana pääosin myönteisesti. Talouden yleisestä epävarmuudesta johtuen Itellan tulosta voidaan pitää kohtuullisena. Vuonna 2011 käynnistämämme 100 miljoonan euron säästöohjelman vaikutukset alkoivat näkyä tuloksessa positiivisesti. Näillä toimenpiteillä on voitu vähentää lyhyellä aikavälillä perinteisen postiliikenteen volyymien laskun vaikutusta. Vaikka yhtiön kannattavuus ei vielä vastaa asetettuja tavoitteita, on parannus edellisvuoden tasoon kuitenkin merkittävä. Huomionarvoista on, että Itellan kassavirta ja vakavaraisuus ovat säilyneet hyvällä tasolla.

Yksi keskeisistä muutoksista vuoden aikana oli Itella Logistiikan ja VR-Yhtymän välinen liiketoimintakauppa, jolla Itella Logistiikka osti VR Transpointin kappaletavaralogistiikan liiketoiminnan Suomessa. Kauppa kasvatti Itellan liikevaihtoa noin 130 miljoonalla eurolla ja Itellaan siirtyi VR:ltä reilut 800 työntekijää. Kahden vahvan toimijan liiketoimintakauppa merkitsee sitä, että yhdistymisen myötä Itellan asiakkaiden käytössä on Suomen laajin terminaaliverkosto ja kuljetus-kapasiteetti. Pystymme nyt tarjoamaan entistä kattavammat ja kustannustehokkaammat logistiikkapalvelut Suomessa.

Verkkokauppa ja Venäjä tarjoavat meille liiketoimintamahdollisuuksia

Verkkokaupan volyymit jatkavat selvää kasvua. Kuluttajien lisääntyvä halu ostaa tuotteita internetin kautta luo Itellalle merkittäviä kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Itella vastaa kysynnän kasvuun muun muassa laajentamalla pakettiautomaattiverkostoaan Suomessa.

Kysynnän kasvu Venäjällä luo Itellalle kannattavaa liiketoimintaa. Itella on merkittävä palvelun tarjoaja varastologistiikassa, erityisesti Moskovan alueella. Vuonna 2012 Itellan volyymit ja varastojen käyttöasteet kehittyivät positiivisesti, mikä näkyy liikevaihdon kasvuna.

Henkilöstön tyytyväisyys parani

Yritysvastuu on ollut toimintamme kulmakivi koko pitkän historiamme ajan ja otimme siinä jälleen vuoden aikana merkittäviä askelia eteenpäin. Syyskuussa meistä tuli Ilmastokumppanit-verkoston jäsen, ja lokakuussa liityimme Suomen monimuotoisuusverkostoon.

Toteutimme jälleen vuosittaisen henkilöstökyselyn, jonka tulosten mukaan henkilöstön tyytyväisyys on kehittynyt myönteisesti. Kokonaistyytyväisyys nousi edellisvuodesta. Kyselyyn vastasi tänä vuonna 66 prosenttia henkilöstöstä, kun luku edellisenä vuonna oli 58.

Itella Logistiikka otti lokakuussa ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa käyttöön uuden sukupolven sähköpakettiautoja. Sähköpakettiautot liikkuvat äänettömästi eikä niistä synny hiilidioksidi- tai muita päästöjä. Itellan ympäristöohjelman keskeisenä tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2007, suhteessa liikevaihtoon).

Vuodelle 2012 asetettiin tavoitteeksi vähentää Itellan Suomen-kiinteistöjen energiankulutusta edellisvuodesta sähkön osalta 2 prosenttia ja lämmön osalta 3 prosenttia. Tavoitteet ylitettiin selvästi; säästimme sähkönkulutuksessa yli 3 prosenttia ja lämmössä lähes 7 prosenttia.

Parannamme edelleen laatua ja joustavuutta

Aloitin työt Itellassa marraskuun 2012 alussa. Olen ensimmäisten kuukausien aikana kiertänyt laajasti Itellan toimipisteitä, tutustunut työntekijöihin, asiakkaisiin ja sidosryhmiin. Tällä lyhyellä kokemuksella voin todeta, että itellalaisilla on vahva tahto ja kunnianhimo palvella asiakkaita hyvin. Kirjeet ja paketit toimitetaan perille monesti tiukassa aikataulussa ja haastavissa olosuhteissa. Teemme parhaamme, jotta asiakaslupaus toteutuu työturvallisuus huomioiden.

Alkavana vuonna 2013 keskitymme erityisesti meneillään olevien hankkeiden ja projektien tehokkaaseen toteuttamiseen. Tästä hyvä esimerkki ovat niin kutsutut LEAN-hankkeet, joissa eri henkilöstöryhmät etsivät yhdessä keinoja toiminnan tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi.

Haluan kiittää koko Itellan henkilöstöä, joka on tehnyt lujasti töitä Itellan myönteisen kehityksen eteen. Lämpimät kiitokset myös kaikille Itellan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta. Lopuksi haluan vielä lausua kiitokseni edeltäjälleni Jukka Alholle, joka johti Itellaa menestyksekkäästi yli 12 vuoden ajan.


Heikki Malinen
Toimitusjohtaja