Itellan vuosi 2012

 

Konsernin avainluvut

  IFRS 2012 IFRS 2011 IFRS 2010 IFRS 2009 IFRS 2008
Toiminnan laajuus          
Liikevaihto, milj. euroa 1 946,7 1 900,1 1 841,6 1 819,7 1 952,9
Henkilöstö 31.12. 27 816 27 585 29 022 29 568 31 672
Henkilöstö keskimäärin 27 460 28 493 28 916 30 217 28 163
Investoinnit, milj. euroa 134,7 102,9 89,5 144,9 351,5
% liikevaihdosta 6,9 5,4 4,9 8,0 18,0
           
Kannattavuus          
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 53,2 30,5 49,6 86,3 95,1
% liikevaihdosta 2,7 1,6 2,7 4,7 4,9
Liiketulos, milj. euroa 39,0 -5,9 32,4 46,7 69,0
% liikevaihdosta 2,0 -0,3 1,8 2,6 3,5
Tulos ennen veroja, milj. euroa 30,8 -16,4 25,3 19,6 46,6
% liikevaihdosta 1,6 -0,9 1,4 1,1 2,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 14,1 -30,7 9,3 -4,6 18,6
% liikevaihdosta 0,7 -1,6 0,5 -0,3 1,0
           
Tase ja tunnusluvut          
Oma pääoma, milj. euroa 688,4 664,9 704,2 677,2 696,3
Taseen loppusumma, milj. euroa 1 509,7 1465,3 1 412,1 1 408,1 1 370,5
Oman pääoman tuotto, % 2,1 -4,5 1,4 -0,7 2,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,8 -0,2 4,2 5,8 12,4
Omavaraisuusaste, % 46,4 46,1 50,5 48,5 51,1
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 23,4 22,1 18,4 19,7 14,8
           
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä          

Tunnuslukujen laskentakaavat (IFRS)

Tunnuslukujen laskentakaavat