Itellan vuosi 2012

 

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 623 460 452,09 euroa, josta tilikauden 2012 tappio on 13 437 847,83 euroa.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

  • osinkona jaetaan 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 6 800 000,00 euroa
  • 616 660 452,09 euroa jätetään omaan pääomaan.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset


Helsingissä 13. helmikuuta 2013

Arto Hiltunen
Puheenjohtaja

Päivi Pesola
Varapuheenjohtaja

Ilpo Nuutinen

Hele-Hannele Aminoff

Jussi Kuutsa

Timo Löyttyniemi

Riitta Savonlahti

Maarit Toivanen-Koivisto

Heikki Malinen
toimitusjohtaja