Itellan vuosi 2012

 

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Toimintaympäristö

Suomen talous lähti kevään ja kesän aikana laskuun positiivisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Itellan liikevaihto kehittyi alkuvuonna positiivisesti, mutta kasvu kuitenkin hidastui toisen neljänneksen aikana ja pysähtyi kolmannella vuosineljänneksellä. Loppuvuonna markkina oli haastava etenkin Logistiikan auto-, lento- ja merirahdissa.

Itellan toimintaympäristössä yksi vuoden merkittävimpiä muutoksia oli VR Transpointin kappaletavaralogistiikan yhdistyminen Itella Logistiikkaan. Kahden vahvan toimijan liiketoimintakauppa merkitsee muun muassa sitä, että yhdistymisen myötä Itellan asiakkaiden käytössä on Suomen laajin terminaaliverkosto ja kuljetuskapasiteetti.

Sähköinen korvautuvuus osoitti ennakoidusti kiihtymisen merkkejä, minkä lisäksi sanomalehtien ja aikakauslehtien volyymit jatkoivat laskua. Kilpailutilanteen muutoksiin varaudutaan kehittämällä jatkuvasti omaa jakeluverkkoa. Vuonna 2011 Suomessa käyttöön otettujen postin pakettiautomaattien määrää on entisestään kasvatettu. Vuoden 2012 aikana avattiin yhteensä 100 uutta Postin pakettiautomaattia ja noutopistettä. Myös vastaanottajien mahdollisuuksia itselle osoitettujen lähetysten ohjaamiseen on jatkuvasti parannettu. Vuoden aikana käyttöön otetun paketinohjauspalvelun avulla kuluttaja voi ohjata verkkokaupasta tilatut paketit itse valitsemaansa Postin palvelupisteeseen. Näitä palvelupisteitä ovat postien lisäksi yhteistyökumppaneiden ylläpitämät noutopisteet ja Postin pakettiautomaatit.

Osoitteellisten kirjelähetysten volyymit jatkoivat edelleen laskua. Tämä näkyy osaltaan sähköisten kirjeiden volyymien kasvuna. Myös sanoma- ja aikakauslehtien volyymit jatkoivat laskua, jota kiihdytti vuoden aikana sanoma- ja aikakauslehdille asetetun 9 prosentin arvonlisäveron vaikutus.

Laskutuksen ja taloushallinnon digitalisoituminen vaikuttaa myös Itellan liiketoimintaan, mikä tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti Itella Informaatiolle.

Muutosohjelma

Itella käynnisti elokuussa 2011 laajan säästöohjelman, jonka tavoitteena on yli 100 miljoonan euron säästöt seuraavan kolmen vuoden aikana. Ohjelma on edennyt tavoitellussa aikataulussa sekä liiketoimintaryhmissä että konsernin keskitetyissä toiminnoissa. Vuonna 2012 säästöjä on saatu etenkin uudelleenjärjestelyillä sekä tehostamalla toimintoja ja hankintaa.

Liikevaihto ja tulos

Vuonna 2012 Itella-konsernin liikevaihto oli 1 946,7 (1 900,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 2,4 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon kasvu oli 1,9 %. Yritysostoilla ei ollut vuositasolla merkittävää vaikutusta kehitykseen, mutta viimeisen neljänneksen myynnin kasvussa näkyi VR Transpointin kappaletavaralogistiikan integrointi. Konsernin liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä paitsi Itella Informaatiossa. Suomessa liikevaihto nousi 4,6 % ja muissa maissa laski 1,9 %. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 31 % (33 %).

Konsernin liiketulos ennen kertaluonteisia eriä parani ja oli 53,2 (30,5) miljoonaa euroa, 2,7 % (1,6 %) liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Itella Viestinvälityksessä ja Itella Informaatiossa ja heikkeni Itella Logistiikassa.

Vuonna 2012 tulosta rasittivat kertaluonteiset erät 14,2 (36,4) miljoonaa euroa, joista henkilöstön uudelleenjärjestelyihin kohdistuu 3,8 (27,0) miljoonaa euroa ja Logistiikan vuokravarauksiin 3,0 miljoonaa euroa sekä muihin eriin 7,3 (9,4) miljoonaa euroa. Itella Informaatio myi toukokuun lopussa saksalaisen tytäryhtiön toimivalle johdolle, ja kaupasta aiheutui kertaluonteinen 14,3 miljoonan euron kulu. Itella Logistiikan vuonna 2008 hankkiman venäläisen logistiikkakonserni NLC:n lisäkauppahinta vahvistettiin, ja tällä oli 7,0 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen tulosvaikutus.

Konsernin liiketulos oli 39,0 (-5,9) miljoonaa euroa, eli 2,0 % liikevaihdosta (-0,3 %). Liiketulos parani kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 8,3 (10,6) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 30,8 (-16,4) miljoonaa euroa).
Tuloverot olivat yhteensä 16,7 (14,2) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos tilikaudelta oli 14,1 (-30,7) miljoonaa euroa.

Oman pääoman tuottoprosentti oli 2,1 % (-4,5 %).

Konsernin avainluvut

  2012 2011 2010
Liikevaihto, milj. euroa 1946,7 1900,1 1841,6
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 53,2 30,5 49,6
Liiketulos (oikaistu), % *) 2,7 1,6 2,7
Liiketulos, milj. euroa 39,0 -5,9 32,4
Liiketulos, % 2,0 -0,3 1,8
Tulos ennen veroja, milj. euroa 30,8 -16,4 25,3
Tilikauden tulos, milj. euroa 14,1 -30,7 9,3
Oman pääoman tuotto (12kk), % 2,1 -4,5 1,4
Sijoitetun pääoman tuotto (12kk), % 4,8 -0,2 4,2
Omavaraisuusaste, % 46,4 46,1 50,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 23,4 22,1 18,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 134,7 102,9 89,5
Henkilöstö keskimäärin 27 460 28 493 28 916
Osingot, milj. euroa 6,8 **)   4,4

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä
**) Hallituksen esitys

Itella Viestinvälitys

Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 1 167,6 (1 151,7) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 1,4 %. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana liikevaihto kasvoi pääasiassa pakettivolyymien myönteisen kehityksen ansiosta.

Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus oli 139,1 (125,1) miljoonaa, eli 11,9 (10,9) % Viestinvälityksen liikevaihdosta.

Liiketoimintaryhmän liiketulos parani ja oli 74,0 (31,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti oli 6,3 % (2,7 %). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 74,0 (49,8) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei kirjattu kertaluonteisia kuluja (18,4 miljoonaa euroa).

Postilähetysten jakeluvolyymit kehittyivät vuonna 2012 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon seuraavasti:

  • Sanomalehdet -8 %
  • Aikakauslehdet -5 %
  • Osoitteellisten kirjelähetysten kokonaisvolyymi -4 %
  • Osoitteeton suoramarkkinointi +20 %
  • Pakettipalvelut +5 %
  • Sähköiset kirjeet +36 %

Pakettipalveluiden kasvu jatkui voimakkaana etenkin verkkokaupassa. Itella kasvatti markkinaosuuttaan. Myös osoitteettoman suoramarkkinoinnin kasvu jatkui koko vuoden ja siinä kasvatettiin markkinaosuutta kireästä kilpailutilanteesta huolimatta.

Osoitteellisten kirjelähetysten volyymit jatkoivat edelleen laskua. Tämä näkyy osaltaan sähköisten kirjeiden volyymien kasvuna. Myös sanoma- ja aikakauslehtien volyymit jatkoivat laskua, jota kiihdytti vuoden aikana sanoma- ja aikakauslehdille asetetun 9 prosentin arvonlisäveron vaikutus.

Viestinvälityksen liiketoimintaympäristöön vaikuttaa uusi postilaki, joka avasi kilpailun myös muille toimijoille. Esan kirjapaino Oy:lle myönnettiin maaliskuussa toimilupa alueelliseen kirjejakeluun. Itellan valmiutta vastata kilpailutilanteen muutoksiin ylläpidetään kehittämällä jatkuvasti jakeluverkoston laatua ja tuottavuutta. Vuoden 2012 aikana avattiin yhteensä 100 uutta Postin pakettiautomaattia ja noutopistettä. Myös vastaanottajien mahdollisuuksia itselle osoitettujen lähetysten ohjaamiseen on jatkuvasti parannettu. Vuoden aikana käyttöön otetun paketinohjauspalvelun avulla kuluttaja voi ohjata verkkokaupasta tilatut paketit itse valitsemaansa Postin palvelupisteeseen, joita oli vuoden lopussa yhteensä 1 098.

Itella Viestinvälityksen investoinnit olivat 26,8 (33,3) miljoonaa euroa, joista merkittävimmät tehtiin Postin myymäläverkoston kassajärjestelmän uusimiseen ja tuotannon ylläpitoinvestointeihin.

Itella Logistiikka

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 6,8 % ja oli 781,5 (731,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi VR Transpointin integraation vetämänä. Lisäksi sitä kasvattivat positiivinen kehitys Venäjällä kaikissa liiketoiminnoissa sekä Suomen sopimuslogistiikassa.

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liiketappio ilman kertaluonteisia eriä kasvoi edellisvuodesta ja oli 12,0 (-6,4) miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketulos oli tappiollinen 9,5 (-15,7) miljoonaa euroa, eli -1,2 % (-2,1 %) liikevaihdosta. Tulosta rasitti edelleen liiketoiminnan haasteellisuus Skandinaviassa sekä heinäkuussa 2012 sattunut varastovahinko Venäjällä. Kannattavuus heikkeni lento- ja merirahdissa. Toisaalta Itella Logistiikan vuonna 2008 hankkiman venäläisen logistiikkakonsernin NLC:n lisäkauppahinta vahvistettiin, ja tällä oli 7,0 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen tulosvaikutus.

Itella Logistiikan Shusharyn varastossa Pietarissa kaatui suuri osa hyllyjärjestelmästä heinäkuussa 2012. Vahinko vaurioitti merkittävää määrää asiakkaiden tuotteita ja on vaatinut myös ympäristön suojaamis- ja puhdistustoimia. Rahtitoiminnot, toimisto sekä asiakkaiden logistiikkapalvelut siirrettiin väliaikaiseen toimistoon Utkina Zavodiin. Vahingon aiheuttamien vaurioiden korjaaminen on käynnissä ja tilojen arvioidaan saatavan takaisin tuotantokäyttöön huhtikuussa 2013. Itellalla on liiketoimintavastuukysymyksiä turvaavat vakuutukset (pois lukien liiketoiminnan keskeytysvakuutus). Vastuukysymysten arviointi ja vakuutuskorvauksen laskenta ovat käynnissä, mutta vakuutuskorvausta ei vielä ole saatu. Kokonaisvahingon on arvioitu olevan noin 31 miljoonaa, josta tulosta rasittaa 7,7 miljoonan euron kustannus.

Itella Logistiikan investoinnit Orimattilan Pennalassa sijaitsevaan logistiikkakeskukseen, tietotekniikan päivityksiin ja VR Transpointin kappaletavaralogistiikan integraatioon olivat 90,4 (31,0) miljoonaa euroa. Merkittävin investointikohde on Orimattilan Pennalaan rakennettava uusi logistiikkakeskus, jonka rakentaminen käynnistyi jo vuonna 2011. Vuonna 2013 valmistuvan keskuksen kokonaisinvestointi on yli 60 miljoonaa euroa.

Itella Informaatio

Itella Informaatio -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski hieman (-1,3 %) ja oli 270,1 (273,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti Saksan tulostusliiketoiminnan myynti.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani 15,6 (3,2) miljoonaan euroon. Tämä on 5,8 % (1,2 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen parantumiseen vaikuttivat Saksan tulostusliiketoiminnan myynti, edellisvuoden lopussa tehdyt tehostamistoimenpiteet sekä myynnin parantuminen tulostusliiketoiminnassa ja monikanava- ja tulostusratkaisuissa. Liiketoimintaryhmän liiketulos parani -1,1 (-4,1) miljoonaan euroon.

Monikanava- ja tulostusliiketoiminta (Outbound ja E-Services) kehittyi Suomessa ja Ruotsissa positiivisesti varsinkin iPost- ja iBilling-ratkaisujen johdosta. Taloushallinnon ulkoistuspalveluissa saatiin uusia asiakkaita, mutta liiketoiminnan kannattavuus on edelleen alhainen. Tämä johtuu panostuksista kasvuun, prosessien kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Haasteellisen kevään jälkeen maksuliikenteen automatisointipalvelut (OpusCapita) kehittyivät toisella vuosipuoliskolla jälleen positiivisesti. Pilvipalvelut kasvoivat yli 100 %. Talouden taantuma tarjoaa Informaatiolle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Itella-konsernin palkkapalvelu siirtyi Silta Oy:ltä Itella Informaation hoitoon vuoden 2013 alusta.

Itella Informaatio myi kesäkuussa tulostusliiketoimintaa tarjoavan saksalaisen tytäryhtiönsä Itella Information GmbH:n yhtiön toimivalle johdolle. Management buyoutina toteutetun tytäryhtiön myynnin myötä noin 100 henkilöä siirtyi Itellasta uuden docsellent GmbH:n palvelukseen. Kaupan osalta toisen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin 14,3 miljoonan euron kertaluonteinen tappio.

Itella Informaation investoinnit olivat 5,8 (30,0) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät lähinnä aktivoituihin kehitysprojekteihin ja tulostusliiketoiminnan ylläpitoinvestointeihin.

Liiketoimintaryhmien avainluvut

  2012 2011 Muutos
Liikevaihto  

Itella Viestinvälitys
1 167,6
1 151,7
1,4 %
Itella Logistiikka
781,5 731,6 6,8 %
Itella Informaatio
270,1 273,7 -1,3 %
Muut toiminnot
63,1 55,8 13,2 %
Sisäinen myynti
-335,6 -312,7 7,3 %
Konserni yhteensä
1 946,7
1 900,1
2,4 %
       
Liiketulos (oikaistu) *)Itella Viestinvälitys
74,0 49,8 48,5 %
Itella Logistiikka
-12,0 -6,4 neg
Itella Informaatio
15,6 3,2 ..
Muut toiminnot
-24,4 -16,1 neg
Konserni yhteensä
53,2 30,5 74,4 %
       
Liiketulos
 
Itella Viestinvälitys 74,0 31,4 ..
Itella Logistiikka -9,5 -15,7 39,5 %
Itella Informaatio -1,1 -4,1 72,2 %
Muut toiminnot -24,4 -17,5 neg
Konserni yhteensä 39,0 -5,9 ..
       
Liiketulos (oikaistu), % *)

 
Itella Viestinvälitys 6,3 %
4,3 %
 
Itella Logistiikka -1,5 %
-0,9 %
 
Itella Informaatio 5,8 %
1,2 %
 
Konserni yhteensä  2,7 %
 1,6 %
 
       
Liiketulos, %      
Itella Viestinvälitys 6,3 % 2,7 %  
Itella Logistiikka -1,2 % -2,1 %  
Itella Informaatio -0,4 % -1,5 %  
Konserni yhteensä 2,0 % -0,3 %  

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

Konsernin muut toiminnot

Itellan tytäryhtiö Itella Pankki Oy aloitti toimintansa talletuspankkina vuoden 2012 alusta erikoistuen maksujen ja laskutusinformaation välittämiseen eritoten verkkokaupassa, pakettipalveluissa ja muussa postiasioinnissa.

Helsingin pääpostitalossa sijainnut Postimuseo suljettiin. Uusi museo avataan Tampereella museokeskus Vapriikin tiloissa vuonna 2014.

Liiketoiminnan riskit

Vuoden 2012 aikana riskienhallinnassa keskityttiin erityisesti riskienhallintaprosessin laadun ja kattavuuden parantamiseen entisestään. Konsernin keskeisimmät strategiset riskit liittyvät markkinoihin, liiketoimintaympäristöön, liiketoiminnan kehityskyvykkyyteen sekä sääntelyyn. Operatiiviset riskit puolestaan liittyvät ennen kaikkea liiketoiminnan tuottavuuteen sekä liiketoiminnan keskeytys- ja muihin häiriöriskeihin. Taloudellisen taantuman syveneminen, sähköisen korvautuvuuden kiihtyminen sekä kiristynyt kilpailu vaikuttavat kasvuun heikentävästi.

Strategiset ja operatiiviset riskit

Talouden taantuman pitkittyminen voi vaikuttaa yritysten ja kuluttajien toimintaan ja sitä kautta myös Itellan kuljettamien tuotteiden volyymeihin. Rahoitusmarkkinoiden turbulenssi ja siihen liittyvät mahdolliset häiriöt voivat aiheuttaa riskiä myös Itellan liiketoiminnalle.

Merkittävänä markkinariskinä nähdään odotettua nopeampi sähköinen korvautuminen postijakelussa ja tällä alueella tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, kuten esimerkiksi kirjeiden, aikakauslehtien ja sanomalehtien volyymien entistä voimakkaampi lasku. Itella pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintojaan tämän riskin minimoimiseksi.

Yrityskauppojen hallinnointiin ja ostettujen yhtiöiden sekä liiketoimintojen integraatioon osaksi konsernia liittyy niiden pitkittyessä sekä välittömiä taloudellisia menetyksiä että liiketoiminnan kehitystä rajoittava strateginen riski. Yrityskauppojen onnistunut integraatio pyritään varmistamaan huolellisella seurannalla. Vuoden 2012 aikana Itella osti VR Transpointin kappaletavaralogistiikan liiketoiminnat, joiden integrointi Logistiikan Suomen liiketoimintaan on keskeistä kilpailukyvyn kehittämiseksi ja kannattavuuden hallitsemiseksi kotimarkkinalla.

Logistiikassa riskinä nähdään myös lisääntyvä kansainvälinen kilpailu ja sitä kautta volyymien lasku Pohjoismaissa.

Venäjän yhteiskunnallinen, lainsäädännöllinen ja muu liiketoimintaympäristön kehitys voi muodostaa Itellalle merkittävän strategisen markkinariskin. Itella Logistiikan panostukset Venäjällä ovat huomattavat. Keinoja riskin hallintaan ovat kehityksen jatkuva seuraaminen sekä vahva etabloituminen Venäjän markkinoille omien yhtiöiden, oman henkilökunnan ja tehokkaan verkostoitumisen avulla.

Itella Logistiikan Shusharyn varastossa Pietarissa kaatui suuri osa hyllyjärjestelmästä heinäkuussa 2012. Vahinko vaurioitti merkittävää määrää asiakkaiden tuotteita ja on vaatinut myös ympäristön suojaamis- ja puhdistustoimia. Itellalla on liiketoimintavastuukysymyksiä turvaavat vakuutukset (pois lukien liiketoiminnan keskeytysvakuutus). Vastuukysymysten arviointi ja vakuutuskorvauksen laskenta ovat käynnissä, mutta vakuutuskorvausta ei vielä ole saatu ja siten vahingon lopullinen vaikutus on vielä vahvistumatta. Muihin saamisiin on kirjattu vakuutusmaksusaaminen.

Itella Informaation kyvykkyyteen kehittää talousprosessien ulkoistusta ja niihin liittyviä prosesseja nopean kasvun vaiheessa liittyy operatiivinen riski.

Itellan asema osin määräävän markkina-aseman toimijana sekä yleispalvelun tuottajana voi tuoda tiettyjä viranomaisvalvontaan liittyviä riskejä. Tällä hetkellä riskit liittyvät erityisesti Itella Postin kirje- ja pakettituotteiden hinnoitteluratkaisujen oikeellisuuteen, mikä liittyy aiemman, toukokuun 2011 loppuun voimassa olleen postipalvelulain tulkintaan. Viestintäviraston ja Itellan erimielisyys asiassa on kesken oikeusasteissa. Jos käsittely päättyy Itellan kannalta epäedullisesti, sillä on Itellalle merkittävä taloudellinen vaikutus.

Itella Pankki huolehtii luottolaitostoiminnan riskienhallinnasta noudattaen toiminnasta annettuja viranomaismääräyksiä. Tarkemmin riskit kuvataan pankin tilinpäätöksessä.

Kustannusrakenteiden jäykkyys hidastaa tuottavuuden parantamista erityisesti Suomessa; myös yleispalveluvelvoitteet rajaavat tehostamismahdollisuuksia. Volyymien laskiessa mahdollinen uusi talouden taantuma vaikeuttaisi entisestään tuottavuuden ylläpitämistä.

Operatiivisten vahinko- ja keskeytysriskien hallinnassa keskeisten tuotanto- ja varastokohteiden sekä IT-infrastruktuurin jatkuvuuden suojaaminen ja kehittäminen on korostetun tärkeää. Lauetessaan tällaiset riskit (esimerkiksi tulipalo) voisivat aiheuttaa Itellalle merkittäviä asiakas- ja arvonmenetyksiä.

Muista liiketoiminnan häiriöriskeistä merkittävimmät liittyvät tietosuojan, verkkojen ja tuotantoinfrastruktuurin haavoittuvuuteen ja ne ovat luonteeltaan sekä liiketoiminnallisia että imagollisia.

Muut riskit:

Rahoitusriskejä ja niiden hallintaa selvitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka on taloudellisesti tai muista syistä järkevää vakuuttaa. Toiminnan jatkuvuutta, omaisuutta ja vastuita koskevat vakuutukset sekä tietyt henkilöstöä koskevat vakuutukset hoidetaan keskitetysti konsernitasolla. Vastuuriskeihin sisältyvät sekä toiminnasta ja tuotteista aiheutuvat että johdon vastuut. Omavastuiden mitoituksessa otetaan huomioon konsernin riskinkantokyky.

Konsernirakenteen muutokset

Itella myi 30.5.2012 saksalaisen Itella Information GmbH:n koko osakekannan yhtiön toimivalle johdolle.

Osakkuusyhtiöistä Itella myi 24.9.2012 virolaisen AS Eesti Elektron Postin ja 21.12.2012 Ruotsissa sijaitsevan Ageris Kontacktcenter AB:n.

Itella Logistics Oy ja VR-Yhtymä Oy:n solmivat 1.10.2012 liiketoimintakaupan. Kaupalla Itella Logistiikka osti VR Transpointin kappaletavaralogistiikan liiketoiminnan Suomessa sekä siihen kuuluvan PT Logistiikka Oy:n koko osakekannan.

Itella Asiakkuusmarkkinointi Oy ja OpusCapita Group Oy fuusioitiin emoyhtiöönsä Itella Oyj:hin 1.11.2012. Tanskassa fuusioitiin 1.12.2012 Itella Logistics A/S:ään yhtiöt KEC A/S, Spedition Dyhr Eftf A/S ja Honold Combifragt Logistics A/S.

Kiinteistöjen hallintaan keskittynyt Itella Real Estate Oy myi KOY Sahronmaan koko osakekannan 6.6.2012.

Investoinnit

Itella-konsernin käyttöomaisuuden lisäykset olivat 92,9 (72,5) miljoonaa euroa ja yritysostoihin käytettiin 41,8 (30,4) miljoonaa euroa. Konsernin investoinneista 93 % kohdistui Suomeen. Investoinneista on kerrottu tarkemmin kunkin liiketoiminnan talouskatsauksen yhteydessä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Itella-konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat 15,2 miljoonaa euroa eli 0,8 % konsernin liiketoiminnan menoista vuonna 2012. Vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 14,0 miljoonaa euroa (0,7 %) ja vuonna 2010 9,5 miljoonaa euroa (0,5 %).

Itella Viestinvälityksessä saatettiin päätökseen monivuotinen myymäläjärjestelmän kehitys- ja käyttöönottoprojekti sekä uudistettiin postilokeropalvelut kokonaisuudessaan. Osoitteellisten kirje-, lehti- ja mainosjakelupalveluiden tuotteistusta yksinkertaistettiin. Lisäksi otettiin käyttöön uudelleenohjauspalvelu, jolla vastaanottaja voi ohjata lähetyksen haluamaansa noutopaikkaan. Palvelu aloitettiin pakettipalveluista. Sekä markkinointipalveluasiakkaille, pk-yrityksille että kuluttajille suunnattujen verkkopalveluiden kehitystä jatkettiin päivittämällä esimerkiksi aTarget-, Netposti- ja Muistaja-palvelut sekä luomalla pk-yrityksille suunnattu Verkosto-palvelukokonaisuus. Kehityksen tuottavuuden nostamiseksi luotiin tietojärjestelmä-tuetut prosessit liiketoimintalaskelmien, kehitysportfolion ja oman henkilöstön työpanoksen hallintaan ja seurantaan.

Viestinvälityksessä tutkimusten painopisteenä oli sosiaalisen median käytön yleistyminen ja sen vaikutus postipalvelujen kysyntään sekä yhteisöllisyyden merkitys paperisen ja sähköisen median kehityksessä. Lisäksi tutkittiin kuluttajalaskutuksen sähköistymisen etenemistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kirjeliikenteen rakennetta ja sen sähköistymistä, verkkokaupan merkitystä joululahjojen ostoskanavana sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisaktiviteetin kehittymistä lähivuosina.

Itella Logistiikka investoi vuoden aikana uuteen varastonhallintajärjestelmään ja rahdin käyttöjärjestelmään. VR Transpointin kappaletavaralogistiikan ja PT Logistiikan siirryttyä osaksi Itella Logistiikkaa jatkettiin kotimaan kuljetuksen optimointi- ja kuljetustenhallintajärjestelmien kehitystä.

Itella Informaatiossa jatkettiin kassavirtojen automatisointiin suunniteltujen OpusCapita-tuotteiden kehitystä tuomalla uusia mobiili- ja pilvipalveluratkaisuja markkinoille sekä panostamalla edelleen tuotteiden käyttäjäystävällisyyteen.

Kehitystyötä tehtiin myös Itella Pankin järjestelmiin.

Ympäristövaikutukset

Itellan ympäristövaikutuksista valtaosa liittyy kasvihuonekaasupäästöihin. Itella on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä (liikevaihtoon suhteutettuna, vertailuvuosi 2007). Tämä päästötavoite ja sitä tukeva raportointijärjestelmä kattaa Itellan kaikki liiketoiminnat ja toimintamaat.

Vuonna 2012 kiinnitettiin erityisesti huomiota kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Suomessa vuonna 2012 tehtyjen toimenpiteiden ansiosta kiinteistöjemme sähkönkulutus väheni yli 3 prosenttia ja normitettu lämmönkulutus 6,8 prosenttia. Tavoitteena on sähkössä 2 %:n ja lämmössä 3 %:n vuosittainen säästötavoite vuoteen 2015 asti.

Itella julkaisee vuoden 2012 vuosikertomuksen yhteydessä yritysvastuuraportin, jossa kerrotaan tarkemmin myös ympäristöasioista. Itella teetti ensimmäistä kertaa vuodelta 2012 julkaistavien ympäristövastuun tietojen varmennuksen sekä GRI-tasoarvion tarkistuksen. Varmennuksen ja tarkistuksen suoritti PricewaterhouseCoopers Oy.

Rahoitus ja rahavirta

Konsernin liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli ennen investointeja 118,9 (85,7) miljoonaa euroa. Investointeihin ja yritysostoihin käytettiin 115,0 (76,3) miljoonaa euroa, josta yritysostoihin ja -myynteihin 55,9 (23,7) miljoonaa euroa.

Itella Oyj:n joulukuussa 2011 liikkeeseen laskema 100 miljoonan euron kotimainen joukkovelkakirjalaina listattiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä 16.1.2012. Joukkovelkakirjalainan laina-aika on kuusi vuotta ja lainan kiinteä korko on 4,625 prosenttia.

Konsernin likvidit varat olivat vuoden lopussa 148,3 (177,7) miljoonaa euroa, ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 120,0 (120,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 324,8 (335,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 46,4 % (46,1 %) ja nettovelkaantumisaste 23,4 % (22,1 %).

Osakepääoma ja omistus

Itella Oyj:n osakkeet omistaa Suomen valtio. Yhtiön osakepääoma koostuu 40 000 000 kappaleesta osakkeita, jotka kaikki ovat samanarvoisia. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita, eikä yhtiöllä ole pääomalainoja. Lähipiiriin kuuluville ei ole annettu lainoja, eikä heidän puolestaan ole annettu vastuusitoumuksia. Yhtiö ei ole tehnyt osakeanteja eikä laskenut liikkeelle optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia oikeuksia. Yhtiön hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemiseen.

Hallinto ja tilintarkastajat

Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2012 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Itellan hallituksen jäsenten lukumääräksi vuodelle 2012 päätettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana Päivi Pesola. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Ilpo Nuutinen. Hallituksen jäseninä jatkoivat vuonna 2012 Hele-Hannele Aminoff, Jussi Kuutsa, Timo Löyttyniemi, Riitta Savonlahti ja Maarit Toivanen-Koivisto.

Itellan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä oli vuonna 2012 kaksitoista. Hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä kansanedustaja Ritva Elomaa (ps), kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars (rkp), kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kes), kansanedustaja Raimo Piirainen (sd), kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk), toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen (kd) ja kansanedustaja Kimmo Sasi (kok). Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Mauri Pekkarinen ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Johanna Karimäki. Jäseninä jatkoivat kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr), kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), opiskelija Sari Moisanen (vas), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok) ja yrittäjä Reijo Ojennus (ps).

Yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2012 valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Lindh.

Itella Oyj:n toimitusjohtajana toimi 10.12.2012 asti diplomi-insinööri Jukka Alho ja 11.12.2012 alkaen KTM, MBA Heikki Malinen.

Henkilöstö

Itella-konsernissa oli vuoden 2012 lopussa työsuhteessa 27 816 (27 585) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 27 460 (28 493). Tämä vastaa laskennallisesti 23 676 (24 616) henkilötyövuotta, joista keskimäärin ulkomailla 5 859 (6 370), jos osa-aikaiset työntekijät muutetaan kokoaikaisiksi.

Henkilöstö jakaantui seuraavasti:

Itella Viestinvälitys
17 844
Itella Logistiikka
7 391
Itella Informaatio
2 168
Konserni- ja muut toiminnot
413

Suomen ulkopuolella työskenteleviä oli vuoden lopussa 5 997 (6 462). Suomessa työskenteleviä oli vastaavasti 21 819 (21 123). Emoyhtiössä oli vuoden 2012 lopussa 386 (336) työntekijää. Emoyhtiön keskimääräinen henkilöstömäärä oli 379 (350).

Konsernin henkilöstö

  2012 2011 2010
Palkat ja palkkiot, milj. euroa
713,8 731,8 706,3
Henkilöstö 31.13.
27 816 27 585 29 022
Henkilöstö keskimäärin
27 460 28 493 28 916

Konsernin henkilöstökulut laskivat 25,5 miljoonaa euroa eli noin 2,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja 3,8 (27,0) miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen sisältyy 3,1 miljoonan euron kuluvaraus koko henkilöstön voittopalkkiota varten. Lisäksi on tehty varaus vuosittaista tulospalkkiojärjestelmää ja johdon pitkän tähtäimen tulospalkkiojärjestelmää varten.

Katsauskauden lopussa henkilöstön määrä oli Suomessa 696 suurempi kuin vuotta aiemmin. Henkilöstömäärää kasvatti VR Transpointin kappaletavaralogistiikan ja PT Logistiikka Oy:n henkilöstön siirtyminen Itellan palvelukseen.

Vuoden 2012 aikana Suomessa solmittiin 772 uutta vakituista työsuhdetta. Henkilöstövähennyksiä oli yhteensä 435 henkilötyövuotta. Näistä tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanottiin 408 henkilötyövuotta ja vapaaehtoisten irtisanomis- ja eläkejärjestelyiden kautta vähentyi 27 henkilötyövuotta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Itella-konsernin palkkapalvelu siirtyi Silta Oy:ltä Itella Informaation hoitoon vuoden 2013 alusta.

Orimattilan Pennalaan rakennettavan uuden logistiikkakeskuksen ensimmäinen vaihe valmistui vuoden 2013 alussa. Kakkosvaihe aloitetaan tammikuussa 2013 ja koko keskus valmistuu kesällä 2013.

Vuoden 2013 näkymät

Vuoden 2013 liikevaihdon on ennakoitu kasvavan merkittävästi VR Transpoint -yrityskaupan tukemana. Konsernin tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan parantuvan.

Itella Viestinvälityksen liikevaihdon ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla ja operatiivisen liiketuloksen heikkenevän hieman sähköisen korvautuvuuden sekä jakeluvolyymien laskun takia.

Itella Logistiikan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan merkittävästi VR Transpointin kappaletavaralogistiikan hankinnan tukemana. Operatiivisen tuloksen ennakoidaan kääntyvän positiiviseksi.

Itella Informaation liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ilman Saksan tulostusliiketoiminnan myynnin vaikutusta. Operatiivisen tuloksen ennakoidaan parantuvan selvästi.

Investointien ennakoidaan laskevan vuodesta 2012.

Hallituksen voitonjakoesitys

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 623 460 452,09 euroa, josta tilikauden 2012 tappio on 13 437 847,83 euroa.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

  • osinkona jaetaan 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 6 800 000,00 euroa
  • 616 660 452,09 euroa jätetään omaan pääomaan.

Helsingissä 13.2.2013

Itella Oyj

Hallitus