Itellan vuosi 2012

 

Hallintoneuvoston lausunto

Itella Oyj:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt Itella Oyj:n vuoden 2012 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Hallintoneuvosto esittää lausuntonaan vuoden 2013 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2012 vahvistetaan ja yhtyy hallituksen ehdotukseen voittovarojen käyttämisestä.


Helsingissä 14. helmikuuta 2013

Mauri Pekkarinen
hallintoneuvoston puheenjohtaja