Itellan vuosi 2012

 

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

miljoonaa euroa Liite 2012 2011
Liikevaihto 1 63,5 55,7
Liiketoiminnan muut tuotot 2 9,3 7,7
Materiaalit ja palvelut 3 -0,2 -0,2
Henkilöstökulut 4 -40,5 -30,6
Poistot ja arvonalentumiset 5 -5,1 -5,8
Liiketoiminnan muut kulut 6 -80,5 -53,6
Liikevoitto/-tappio   -53,5 -26,7
       
Rahoitustuotot ja -kulut 8 -40,9 -66,1
Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä   -94,4 -92,8
       
Satunnaiset erät 9 97,0 58,6
       
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   2,6 -34,2
       
Tuloverot 10 -16,0 -9,3
       
Tilikauden voitto/tappio   -13,4 -43,5