Itellan vuosi 2012

 


Strategia vuosille 2013–2017

Vuoden aikana päivittämämme strategia tiivistää toiminnan lähtökohdat ja tulevaisuuden suunnan, jotka ovat yhteisiä kaikille kolmelle liiketoimintaryhmälle sekä Itella Pankille ja konsernitoiminnoille.

Strategiamme mukaisesti huolehdimme tehokkaasti asiakkaidemme tieto- ja tuotevirroista ja toimintamme perustuu kestävään kehitykseen. Visionamme on tulla eurooppalaiseksi kärkiyritykseksi postipalveluissa, logistiikassa ja taloushallintoprosessien palveluissa.

Kannattavuuden parantaminen kaikkialla yrityksessä jatkuu meille elintärkeänä. Vuonna 2013 keskitymme entistä tehokkaammin strategian toimeenpanoon. Toimeenpanon keinot ovat:

Lisää hyötyä asiakkaalle

Luomme asiakaslähtöisyydestä Itellan kilpailuvaltin. Tämä edellyttää niin palvelutarjooman kuin suoran asiakaspalvelun jatkuvaa kehittämistä.

Ammattitaito ja johtaminen

Itellan ammattitaitoiset työntekijät ovat strategian toteuttajia. Jotta he voivat kehittyä ja onnistua, tulee esimiestyötä ja muuta johtamista kehittää.

Vipuvoimaa tietotekniikasta

Tietotekniikan ja ohjelmisto-osaamisen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kehittyneempiä ratkaisuja. IT on avainasemassa myös parantaessamme Itellan omaa tehokkuutta ja palvelukykyä.

Jatkuva tehostaminen

Koko konsernissa meneillään olevan, vuonna 2011 käynnistyneen, kolmivuotisen säästöohjelman tavoitteena on auttaa Itellaa selviämään toimialansa suuresta murroksesta eli viestinnän sähköistymisestä. Laajan keinovalikoiman sisältävä säästöohjelma koskee konsernin kaikkia yksiköitä kaikissa maissa.

Taloudellisina tavoitteinamme on, että

 • liikevaihdon vuosittainen kasvu on keskimäärin yli 5 prosenttia ja
 • liikevoittoprosenttimme on yli 5,5.

Strategiamme vuosille 2013–2017 on tiivistetty strategiataloon:

Strategiatalo

Arvomme

Yhteisesti valitut arvomme ovat kaiken toimintamme perusta. Arvot yhdistävät meitä, määrittävät meidät itellalaisina ja ohjaavat jokapäiväisiä valintojamme ja työtämme. Ne myös kuvastavat sitä, millainen yritys Itella on ja mihin suuntaan se on kehittymässä. Yhdessä onnistumme ja saavutamme tavoitteemme.

Menestyminen asiakkaan kanssa

 • Tuotamme toiminnallamme asiakkaalle lisäarvoa
 • Tarjoamme palveluita ja ratkaisuja perustuen asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeiden hyvään tuntemukseen
 • Palvelemme asiakkaitamme yhtenäisenä Itellana läpi koko palveluketjun
 • Olemme lähellä asiakasta

Kehittyminen ja innovointi

 • Olemme avoimia muutokselle ja kehitykselle
 • Hyödynnämme vahvuuksiamme ja etsimme kannattavuutta parantavia ideoita
 • Opimme ja kasvamme jatkuvasti sekä yksilöinä että yrityksenä
 • Toteutamme muutokset määrätietoisesti, viestien avoimesti, kokemuksista oppien ja tarvittaessa toimintaa mukauttaen

Vastuun ottaminen

 • Sitoudumme päätöksiin ja teemme niistä totta
 • Pidämme kiinni yhdessä sovituista asioista, jotta voimme täyttää asiakkaalle annetun lupauksen
 • Toimintamme perustuu luotettavuuteen
 • Pidämme huolta itellalaisista, ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Yhdessä onnistuminen

 • Teemme yhteistyötä saavuttaaksemme yhteiset tavoitteet
 • Jaamme toisillemme tietoa ja hyviä käytäntöjä
 • Puhallamme yhteen hiileen ja arvostamme toisiamme
 • Olemme ylpeitä Itellasta ja työstämme

Visiomme

Itella on eurooppalainen kärkiyritys postipalveluissa, logistiikassa ja taloushallintoprosessien palveluissa.

Missiomme

Huolehdimme tehokkaasti asiakkaidemme tieto- ja tuotevirroista.Toimintamme perustuu kestävään kehitykseen.