Itellan vuosi 2012

 

Itella Informaatio

Tehostamme organisaatioiden taloushallinnon prosesseja ja parannamme koko taloushallinnon kannattavuutta. Ratkaisumme perustuvat tuotteistettuihin, parhaisiin käytäntöihin. Itella Informaatiolla on toimintaa 10:ssä Euroopan maassa. Pohjoismaissa olemme alan suurin toimija.

Tunnistettuja asiakkaiden toimintaan vaikuttavia trendejä ovat muun muassa käyttöpääoman hallinnan tärkeys, riskien hallinta, kaupan epätasapaino sekä väestön ikääntyminen. Nämä kaikki mahdollistavat meille kasvun.

Edistämme sähköisen laskutuksen yleistymistä Euroopassa. Arvioiden mukaan yli puolet kuluttajille lähetetyistä laskuista on sähköisiä vuonna 2020 ja muilla sektoreilla sähköisessä laskutuksessa 50 prosentin raja ylittyy jo vuonna 2017. Eri puolilta Eurooppaa keräämämme kokemukset osoittavat selkeästi, että muutos on todellinen.

Vuoden aikana toteuttamamme tutkimuksen mukaan tärkeimmät syyt sähköisten laskujen vastaanoton aloittamiseen ovat paperilaskulle asetettu lisämaksu ja sähköisen laskun tarjoaminen ainoana vaihtoehtona. Sähköisiä laskuja käyttävät eniten 25–34-vuotiaat, toimihenkilöt ja hyvätuloiset. Sähköiseen laskuun siirtymiseen vaikuttavat myös helppokäyttöisyys ja ympäristövastuullisuus sekä pankkien tarjoukset muun muassa verkkopankissa ja toimipaikoissa.

Hyödynnämme omaa talousprosessiosaamistamme

Ostimme Silta Oy:ltä Itella-konsernin palkkapalvelun, joka siirtyi osaksi Itella Informaatiota 1. tammikuuta 2013 alkaen. Palkkahallinto oli mielekästä siirtää yrityksemme omiin käsiin, sillä Alligator-konseptimme on laajin talousprosessien palvelukokonaisuus alallaan. Kaupan myötä 40 työntekijää siirtyi Sillasta Itellan palkkalistoille.

Saksan Itella Informaation toimiva johto osti kesällä Itellalta tulostusliiketoiminnan. Uusi docsellent GmbH -niminen yritys toimii jatkossa Itellan tulostuskumppanina Saksassa. MBO-järjestelynä (management buyout) toteutetun kaupan myötä noin 100 henkilöä siirtyi meiltä docsellent GmbH:n palvelukseen. Kaupan taustalla oli Saksan tulostusliiketoiminnan osalta aiemmin todettu selvä muutostarve, sekä se, että tulostusliiketoiminta on vahvasti paikallista. Eri maissa on tarkasti määritellyt tuotantovaatimukset, jolloin erottautuminen ja lisäarvon tuottaminen on helpompaa kansainvälisen yhteistyökumppaniverkoston kautta. Saksaan jäljelle jääneet toimipaikkamme sijaitsevat Hannoverissa ja Halle an der Saalessa, ja ne työllistävät noin 120 taloushallinnon asiantuntijaa ja tuotantotyöntekijää.

Olemme asiakkaidemme tukena laskutuspalveluissa

Sovimme huhtikuussa A-lehtien laskutuspalvelun uusimisesta. Suomen kolmanneksi suurimmalla aikakauslehtitalolla A-lehdillä on käynnissä kuluttajamyynnin tilausjärjestelmän uusiminen. Parannamme yrityksen laskutuksen asiakasviestintää monikanavaisella ratkaisulla, joka tukee samalla lehtien myyntiä ja markkinointia. Uuden kuluttajamyynnin tilausjärjestelmän tavoite on tehostaa prosesseja ja samalla vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja joustavuutta.

Allekirjoitimme kesäkuussa Valtiokonttorin kanssa palvelusopimuksen, joka kattaa Suomen valtion laskujen välityspalvelut. Sopimus on meille merkittävä, koska se on arvoltaan yli 8 miljoonaa euroa ja siinä on aiempaa pidempi, seitsemän vuotta pitkä sopimuskausi. Sopimus merkitsee Valtiokonttorille sitä, että valtion laskujenvälityksen sähköistämistä voidaan edelleen sujuvasti jatkaa ja saavuttaa tätä kautta toiminnallisia ja taloudellisia säästöjä. Siitä hyötyy viime kädessä suomalainen veronmaksaja.

Tehostimme toimintaamme Suomessa yhteistoimintaneuvotteluilla E-Services-liiketoimintayksikössä. Uudelleenorganisointitarpeiden vuoksi käydyissä neuvotteluissa vähennystarpeeksi tarkentui 14 henkilöä.

Avainluvut 2012

 • Liikevaihto 270,1 milj. euroa
 • Oikaistu liiketulos* 15,6 milj. euroa
 • Liiketulos -1,1 milj. euroa
 • Henkilöstö 2 168 (31.12.2012)

*) oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

Palvelut

 • Taloushallinnon kokonaisulkoistukset
 • Kassavirtojen automatisointi
 • Tilaus-toimitusketjun sähköistäminen
 • Tulostusliiketoiminta
 • Verkkolaskuoperaattori

Toimintamaat

 • Suomi
 • Ruotsi
 • Norja
 • Tanska
 • Saksa
 • Puola
 • Viro
 • Latvia
 • Liettua
 • Slovakia
 • Kumppaniverkoston kautta lähes kaikkialla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Visio

Johtava talousprosessien arvon tuottaja Euroopassa.

Missio

Talouden transaktioprosessien optimointi.

Tunnuslukuja

 • 140 miljoonaa sähköistä transaktiota vuodessa
 • 10 000 asiakasta
 • Yli 30 miljoonaa käsiteltävää laskua vuodessa
 • Ohjelmistojen käyttäjiä yli 50 maassa


Liikevaihto

 

Alligator-transaktiot

 

Myyntilaskut ja muut lähtevät dokumentit

 

Ostolaskut ja muut saapuvat dokumentit