Itellan vuosi 2012

 


Itella noudattaa säännöksiä ja hallinnointikoodia

Itellan johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Itellan päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Itella Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi", www.cgfinland.fi).

Poikkeaminen hallinnointikoodista:

  • yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä ei julkaista internetsivuilla, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas.
  • Itellalla ei ole julkista sisäpiirirekisteriä eikä ilmoitusvelvollisia, koska yhtiön osake ei ole pörssilistattu.