Itellan vuosi 2012

 


Konsernin avainluvut

  2012 2011 2010
Liikevaihto, milj. euroa 1946,7 1900,1 1841,6
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 53.2 30.5 49.6
Liiketulos (oikaistu), % *) 2.7 1.6 2.7
Liiketulos, milj. euroa 39 -5.9 32.4
Liiketulos, % 2 -0.3 1.8
Tulos ennen veroja, milj.euroa 30.8 -16.4 25.3
Tilikauden tulos, milj. euroa 14.1 -30.7 9.3
Oman pääoman tuotto (12 kk), % 2.1 -4.5 1.4
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 4.8 -0.2 4.2
Omavaraisuusaste, % 46.4 46.1 50.5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 23.4 22.1 18.4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 134.7 102.9 89.5
Henkilöstö keskimäärin 27,460 28,493 28,916
Osingot, milj. euroa 6,8 **) - 4.4
       
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä
**) Hallituksen esitys
     

Liiketoimintaryhmien avainluvut

  2012 2011 Muutos
Liikevaihto      
Itella Viestinvälitys 1 167,6 1 151,7 1,4 %
Itella Logistiikka 781,5 731,6 6,8 %
Itella Informaatio 270,1 273,7 -1,3 %
Muut toiminnot 63,1 55,8 13,2 %
Sisäinen myynti -335,6 -312,7 7,3 %
Konserni yhteensä 1 946,7 1 900,1 2,4 %
       
Liiketulos (oikaistu) *)      
Itella Viestinvälitys 74,0 49,8 48,5 %
Itella Logistiikka -12,0 -6,4 neg
Itella Informaatio 15,6 3,2 ..
Muut toiminnot -24,4 -16,1 neg
Konserni yhteensä 53,2 30,5 74,4 %
       
Liiketulos      
Itella Viestinvälitys 74,0 31,4 ..
Itella Logistiikka -9,5 -15,7 39,5 %
Itella Informaatio -1,1 -4,1 72,2 %
Muut toiminnot -24,4 -17,5 neg
Konserni yhteensä 39,0 -5,9 ..
       
Liiketulos (oikaistu), % *)      
Itella Viestinvälitys 6,3 % 4,3 %  
Itella Logistiikka -1,5 % -0,9 %  
Itella Informaatio 5,8 % 1,2 %  
Konserni yhteensä 2,7 % 1,6 %  
       
Liiketulos, %      
Itella Viestinvälitys 6,3 % 2,7 %  
Itella Logistiikka -1,2 % -2,1 %  
Itella Informaatio -0,4 % -1,5 %  
Konserni yhteensä 2,0 % -0,3 %  
       
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä      

Yritysvastuun avainluvut

  2012 2011 2010
Postin palvelupisteiden määrä 1 098 1 027 1 066
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,11 2,81  
Henkilöstökyselyn tulos 3,8 3,7 3,4
Hiilidioksidipäästöt/liikevaihto (tonnia) 0,07 0,08 0,08
ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän piirissä olevien itellalaisten osuus 72 % 70 % 65 %Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

 

Liikevaihdon jakauma liiketoimintaryhmittäin 2012

 

 

Liikevaihdon jakauma maittain 2012